Left Right

Vergoede zorg

Vergoede zorg vanuit de gemeente

De zorg en ondersteuning die wordt geboden binnen JIJ onderwijsadvies valt binnen de generalistische basis GGZ.

U kunt vanaf 01-01-2024 helaas niet meer bij ons terecht met een verwijzing van het buurtteam, de huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist.