Left Right

Beroepscode

Kwaliteit en zorgvuldigheid

We zijn allemaal lid van een beroepsvereniging. Op kunt op de pagina ‘Wie zijn we’  per persoon terugvinden welke beroepsvereniging dit betreft: het Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP)  of de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).  Tevens is ieder geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Dit betekent dat we werken volgens de geldende beroepscodes voor psychologen en orthopedagogen. Hiermee is kwaliteit en zorgvuldigheid gewaarborgd. Ook houden we bij het uitwisselen van gegevens de privacy van de cliënt goed in het oog.

U kunt hierover meer informatie vinden op de volgende websites:
www.nvo.nl
www.psynip.nl
www.skjeugd.nl

 

Als er toch iets niet goed gaat

Als dingen anders lopen dan u verwacht of afspraken niet worden nagekomen dan is het belangrijk dat u dat aan ons kenbaar maakt. In dergelijke gevallen zijn wij altijd bereid om met u te zoeken naar oplossingen.  Als u er niet uitkomt met de betreffende behandelaar/onderzoeker zullen collega’s graag meedenken.

Als het gaat om zaken waarbij het beroepsmatig handelen in het geding is, dan kunt u zich ook wenden tot de beroepsvereniging waar de betreffende behandelaar/onderzoeker  lid is (NIP of NVO). Daar vindt u informatie over de klachtenprocedure.

 

Meldcode

Vanaf juli 2013 is iedere professional die werkt met kinderen en jeugdigen verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Dit betekent dat wij bij vermoedens hiervan moeten handelen volgens onderstaand bepaald protocol.

In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis of SAVE-team (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Bij dergelijke vermoedens zullen we de cliënt en/of  diens ouder(s)/verzorger(s) van het hanteren van de meldcode op de hoogte stellen.