Left Right
WAWW

WAWW

Werken Aan Wat Werkt is een oplossingsgerichte methodiek die behulpzaam is om in groepen tot een sfeerverbetering te komen. Bij de WAWW aanpak wordt bij voorkeur op drie fronten gewerkt; leerkracht(en), ouders en leerlingen. Ouders worden middels een ouderavond betrokken. JIJ onderwijsadvies start daarna het traject in de klas en coachen de leerkracht om het geheel vorm te geven.

Bij de WAWW aanpak wordt eerst, met de kinderen, gekeken naar wat al goed werkt in de klas als het gaat om samenwerken en omgaan met elkaar. Vervolgens gaan de kinderen, onder leiding van JIJ onderwijsadvies of de eigen leerkracht, doelen stellen. In de daarop volgende weken werken de kinderen samen om het gekozen doel te bereiken. De leerkracht en JIJ onderwijsadvies ondersteunen dit proces door de kinderen bewust te maken van kleine veranderingen.

Indien u deze aanpak overweegt dan is een gesprek met één van ons de eerste stap. De aanpak moet namelijk zowel bij de problematiek als bij u passen !