Left Right

Onderzoek – Start vanuit school

Onderzoek – Start vanuit school

Eerste gesprek

De school neemt contact op met JIJ onderwijsadvies voor het plannen van een gesprek. Vooraf brengt de school de ouders hiervan op de hoogte en vraagt hen om toestemming.

In een gesprek tussen school en één van de medewerkers van JIJ onderwijsadvies wordt de hulpvraag nader verkend en bekeken op welke wijze een antwoord op de vraag gegeven kan worden. Mogelijkheden zijn:

In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt op welke wijze ouders betrokken worden bij het begeleidings- of onderzoekstraject van hun zoon of dochter.

De leerkracht vult samen met de intern begeleider van de school het aanmeldingsformulier van JIJ onderwijsadvies in. Hierop geeft de school aan om wat voor probleem het gaat en welke hulpvraag zij hebben.

Vervolgens ontvangen de ouders dit formulier. De ouders kunnen hun visie op de vraag van de school hierop formuleren. Door middel van een handtekening geven ouders toestemming voor het onderzoek/ begeleidingstraject.

Gesprek met ouders

Een gesprek met de ouders zal in veel gevallen de volgende stap zijn. In dit gesprek zal een aantal onderwerpen aan de orde komen zoals:

Onderzoek

Wanneer gekozen wordt voor onderzoek, vindt dit op school plaats.

Een onderzoek kan bestaan uit:

Adviesgesprek

Na de observatie of het onderzoek heeft de medewerker een gesprek met ouders en school waarin de uitkomsten van het onderzoek besproken worden. Op basis hiervan zal in samenspraak gezocht worden naar een passende begeleiding.

JIJ onderwijsadvies stuurt na dit gesprek een samenvattend verslag naar school en ouders.