Left Right

Particuliere zorg

Particuliere zorg

Ook zonder verwijzing helpen we u en uw zoon of dochter graag bij JIJ onderwijsadvies.
De kosten zijn dan voor eigen rekening. Daarbij hanteren we een uurtarief zoals hieronder vermeld.

Tijdens het eerste gesprek zal op basis van de hulpvraag en het vervolgtraject een inschatting worden gemaakt van de kosten. Indien u dat wenst kan een offerte worden toegestuurd.

Tarieven

Ons standaard uurtarief is 95,00 euro per uur.
Dit tarief is in geval van individueel onderzoek en behandeling vrijgesteld van BTW.

Na de afronding van de werkzaamheden ontvangt u een factuur.
De factuur dient binnen 2 weken te zijn voldaan.

Gesprekken kunnen kosteloos uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd of verschoven.