Left Right

Onderzoek – Start vanuit ouders

Onderzoek – Start vanuit ouders

Eerste gesprek

Nadat u contact met ons gezocht hebt, wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. In dit gesprek zal een aantal onderwerpen aan de orde komen, zoals:

Aan het eind van het gesprek wordt de hulpvraag geformuleerd en zal met u besproken worden wat het vervolgtraject zal zijn. Tevens worden afspraken gemaakt omtrent de bekostiging en ontvangt u het aanmeldingsformulier. Na invullen en ondertekenen van dit document start het traject.

Onderzoek

Wanneer gekozen wordt voor een onderzoek zal in overleg met u bekeken worden waar het onderzoek zal plaatsvinden. Dit kan in onze praktijkruimte in Leusden of op de school van uw kind. Dit laatste vindt plaats wanneer ouders hiervoor toestemming hebben gekregen van de school van hun kind. Een gesprek met de leerkracht, intern begeleider of mentor kan tevens deel uitmaken van de onderzoeksprocedure.

Een onderzoek kan bestaan uit:

Afhankelijk van de hulpvraag duurt een onderzoek één of twee ochtenden.

Adviesgesprek

De uitkomsten worden met u besproken. Op basis hiervan zal in samenspraak gezocht worden naar een passende begeleiding.

Indien u dat wenst kan er ook een gesprek met uw kind of met de leerkracht/ mentor van uw kind plaatsvinden.

JIJ onderwijsadvies stuurt u na dit gesprek een samenvattend verslag.