Left Right
J. Stokman

J. Stokman

Jikke studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden en is jaren werkzaam geweest als onderwijsadviseur in het basisonderwijs. Naast begeleiden van leerkrachten en psychologisch onderzoek op leer en gedragsgebied is haar specialisme het begeleiden van groepen en kortdurende gedragstrajecten met kinderen waarbij het oplossingsgericht werken centraal staat. Jikke geeft regelmatig trainingen op dit gebied (o.a. voor het RINO en Solutions Centre). Zij is tevens werkzaam als psycholoog op een school voor kinderen met ernstige taal- en spraakproblemen.

 

JIJ onderwijsadvies Stokman
Lid van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Registratie  gezondheidszorgpsycholoog (BIG inschrijfnummer 39063038625)
Lid van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ nr. 120001052)
Kvk 32154002