Left Right
J. Groenewold

J. Groenewold

Jacqueline studeerde ontwikkelingspsychologie in Groningen. Zij werkte als leerkracht in het basisonderwijs en later als onderwijsbegeleider. Als voormalig kleuterleerkracht beschikt zij over veel
ervaring en kennis op het gebied van jonge kinderen. Zij doet psychodiagnostisch (en neuropsychologisch) onderzoek. Jacqueline was zo’n 10 jaar werkzaam als gedragskundige op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO en VSO). Sinds 2016 werkt zij ook in het noorden van het land o.a. op een school voor kinderen met gedragsproblemen. Jacqueline is gespecialiseerd in het op oplossingsgerichte wijze begeleiden van leerkrachten, ouders, kinderen en groepen. Zij geeft cursussen en trainingen op dit gebied (o.a. bij Bureau Meesterschap).

 

JIJ onderwijsadvies Groenewold
Lid van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Registratie  gezondheidszorgpsycholoog (BIG inschrijfnummer 09055822125)
Lid van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ nr. 130000520)
Kvk 32160975